Massey Ferguson’dan “Akıllı Tarım Çözümleri”

24 Aralık 2018 Pazartesi - 13:45
Kategori: Haber

PAYLAŞ

Massey Ferguson’dan “Akıllı Tarım Çözümleri”
Massey Ferguson’dan “Akıllı Tarım Çözümleri”

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson, FUSE Teknolojilerini (Akıllı Tarım Çözümleri) dünya ile beraber aynı anda Türk çiftçisinin hizmetine sunuyor. Marka, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl da gerçekleştirdiği “Massey Ferguson Tarla Günleri”nde 95 hp’den 405 hp’ye kadar akıllı tarım çözümleri sunan traktörlerini çiftçilerle buluşturdu

Massey Ferguson, traktör ve kendi yürür tarım makineleriyle, GPS sinyali aracılığıyla konumlandırma, hasat sırasında tarladan elde edilen ürüne ait bilgileri depolamaya yarayan “Veri Toplama” ve aynı veriyi bilgisayar ortamında işleyerek tarlaya ait verim haritalamanın sağlanması konusunda çiftçilerine destek sunuyor. Aynı şekilde veri transferi gibi işlemleri de bir araya getirerek tarımsal işletmeler için entegre ve ortak bir çözüm sunuyor.

Teknoloji ihtiyacı

Mete Has - AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,5 milyara ulaşması beklenirken, nüfusun beslenmesinde önemli yeri olan ekilebilir arazilerin daralması söz konusu olduğu konuşuluyor. 1950’li yıllarda bir çiftçi 15,5 kişiyi beslemek için tarımsal faaliyet sürdürürken, 2050 yılında bu kişi sayısının 200’e çıkmasının beklendiğini söyleyen AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has “Profesyonel çiftçiler günümüzde girdi maliyetleri, arızasız sürekli çalışabilme, gelişmiş ekipmanların ve büyüyen karma filoların verimli yönetilmesi, kalifiye işgücü ve karşılaşılan sorunlar ile iklim değişikliği gibi birçok unsurla mücadele ederek modern tarımı uygulamaya çalışmaktadır. Bu söz konusu gelişmelere hizmet etmek adına verimli bir tarımsal faaliyetin gerekliliği tartışılmaz durumdadır. Önemli girdilerden olan tohum ile birim alandan daha kaliteli ve yüksek rekolteli ürün alma, bitki ve toprağa uygulanan gübre ve ilaçların daha az veya uygun normda kullanılmasının önemi, aynı anda doğanın korunmasının sağlanması, pazardaki rekabetin artması, artan nüfus ile paralel olarak artış gösteren tarımsal faaliyetlerdeki teknoloji ihtiyacı, günümüzde entegre hassas tarım sistemlerinin ve “Akıllı Tarım”ın doğmasına imkan tanımıştır” dedi.

Çiftçilerin teknolojiyle uyumu

Hassas tarım veya diğer deyişle akıllı tarım, işletmenin parkındaki tüm traktör ve tarımsal ekipmanların tek bir merkezden kontrol edilmesi, optimum ilaçlama ve gübrelemenin otomatik olarak traktör ve ekipmanlara iletilmesi, işletmede yetişen ürünlerin hasat sırasındaki verimlerinin ölçülmesi, kaydının alınması, tarlanın hangi cm²’sinde hangi elementin ne kadar eksik veya fazla olduğunun tespit edilmesi ve iş sonunda tüm bu bilgilerin depolanması ve gelecek sene için planlamada kullanılan sistemlerin bir bütünü olarak biliniyor. Toplanan bilgilerin analiz edilmesinin sonraki dönemler için bir referans olduğunu belirten Has, kısacası Akıllı Tarım; mekanizasyona teknoloji kullanarak tarımı entegre etmek ve çiftçilerin teknolojiye ayak uydurmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Has ayrıca, “Türkiye’nin en iyi servis ağıyla takip ettiğimiz FUSE Akıllı Tarım Çözümleri ile işletmedeki, tarım alet ve makinalarının bakım ve servis ihtiyaçlarının takibinin düzenli bir şekilde sağlanması ile makinelerin arıza oranı düşmekte ve çalışma sürekliliği sağlanmaktadır. Aynı şekilde tarımsal faaliyetleri optimize ederek, makinelerden toplanan verileri ayarlayarak doğru bir şekilde kullanma imkanı tanımakta ve işletmedeki lojistik operasyonlarında daha efektif ve verimli bir döngü için makinelerin koordine edilmesine yardımcı olmaktadır. Tarımsal verilerin temini ve depolanması sayesinde sonraki yıllarda ekilecek ürünlerin alt yapısının ve düzgün ürün deseninin çıkarılmasını olumlu yönde etkilemektedir. Akıllı tarımda olmazsa olmazlarından olan tohum yatağının iyi bir şekilde hazırlandığı bir tarlanın yanı sıra, traktör ile uyumlu bir şekilde çalışacak hassas bir ekipmanın da olması gereklidir. Uydu kontrollü olan (Autoguide otomatik dümenlemeli) traktörün bu ekipman ile uyum içinde olması için ISOBUS sisteminin hem traktör hem de ekipman donanımında bulunması gerekir. ISOBUS sistemi, traktördeki bilgileri ekipmana, ekipmandaki bilgileri traktöre aktaran bir sistemdir. Türkiye’de kullanılan ekipmanlardan ziyade daha çok ithal gelen ekipmanlarda bulunan ISOBUS sisteminin yerli üretimde de yaygınlaşması akıllı tarımın tam anlamıyla icra edilmesini ve bir bütünün oluşturulmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Otomatik dümenleme ile verim artışı

Mete Has, “1990’lı yıllarda başlayan hassas tarım ve otomatik dümenleme sistemlerinin esasen, traktör veya kendi yürür tarımsal ekipmanın düz bir hat boyunca ilerlemesi, sıra başlarında operatör yardımıyla dönüşünün tamamlanması, operatörden kaynaklanan hataları azaltan traktör ve arkasındaki ekipmanın kendi kendine ilerlemesi gibi tarımsal faaliyeti gerçekleştirmesidir. Özellikle girdi maliyetlerinin azaltılmasına direkt olarak olumlu etkisi olan, ekim, ilaçlama, hasat gibi sıra üzeri yapılan tarımsal faaliyetlerde üst-üste binmeleri önleyerek birim alandaki tohum, ilaç ve yakıt gibi girdi kalemlerini pozitife çeviren bir donanımdır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra, hassas sıra arası işlemler, kısa sürede işin tamamlanması, operatör hatalarının en aza indirgenmesi ve tarla trafiğini azaltarak daha az toprak sıkışmasına sebep olmasıyla hassas tarım içinde önemli bir yere sahiptir” diye devam etti. AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has “Amerika ve Viyana’da yapılan bilimsel çalışmalarda, otomatik dümenleme sistemlerinin ilk çıktığı yıllarda yapılan çalışmalarda tarlada üst üste binme oranlarının azaltılması ile verimlilikte %10’luk bir artış elde edildiği belirtilmiştir. Aynı şekilde yakıt tüketiminde de %10’a varan oranlarda ve çalışma süresinden yani zamandan da %17 gibi bir oranında da tasarruf edildiği tespit edilmiştir” diye vurguladı.

Yorumlar

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap

İLGİLİ HABERLER